Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redakcija
 

„Pasaulio lietuvis“

Leidinys Pasaulio Lietuvių Bendruomenės gyvenimui ir minčiai

Mėnesinis žurnalas

 

Vyriausioji redaktorė Deimantė Dokšaitė

plietuvis@plbe.org

Kalbos redaktorė Sandra Sirvidienė

Maketuotojas Darius Markūnas

Iždininkas Vytenis Vilkas

 

Spaustuvė AB „Spauda“

 

 

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ portalas: www.pasauliolietuvis.lt

 

PLB interneto svetainė: www.plbe.org

 

Nuoroda: www.lrs.lt/plb

 

ISSN 1732-0135

 

 

Dėl reklamos žurnale „Pasaulio lietuvis“ kreipkitės

el. pašto adresu: info@plbe.org